onsdag, april 22, 2009

FiskblöterskorRedan i 1500-talets svenska köpstäder har tydligen torrfisk saluförts i blötat skick. Man kan anta detta på grund av att de privilegierade fiskmånglarna, som vanligen var kvinnor, bar yrkestiteln "fiskblöterskor", resp. "fiskblötare". Huruvida även lutad fisk ingick bland deras varor vet man inte med säkerhet, men det är sannolikt. Stiftelsen Helga Lekamens gille hade 1519 en lutbalja stående i sin badstuga. När Bellman ett par århundraden senare i Fredmans epistel nr 69 skriver om Mollberg, dansmästaren : "Nu sprang lian över disken bums i en så, där krögarmor har fisken. Himmel, ack se på hur luten droppar av syrtuten" visar detta att man på hans tid i huvudstaden sålde lutfisk till avhämtning på krogarna. Eljest köpte man den hos fiskblöterskoma vid Kornhamnstorg.

Etiketter:

2 Comments:

Blogger stella sweden said...

undras om det verkligen är nyttigt eller rent av livsfarligt att äta lutad fisk...kanske beror det på vilket håll den lutar åt?

torsdag, april 23, 2009 6:57:00 em  
Blogger Maria said...

StellaMyDear: Lutar den pga av att simblåsan är borta - don't eat it! Lutar den av sig själv - eat it!

fredag, april 24, 2009 10:11:00 fm  

Skicka en kommentar

Links to this post:

Skapa en länk

<< Home


eXTReMe Tracker
website counter